Υποβλεννογόνιοι όγκοι στομάχου

Οι υποβλεννογόνιοι όγκοι στομάχου είναι καλοήθεις βλάβες οι οποίες συνήθως αποτελούν τυχαίο εύρημα κατά την διάρκεια μίας γαστροσκόπησης. Βλάβες με διάμετρο < 2 εκ είναι σχεδόν πάντα καλοήθεις (σε 90% των περιπτώσεων) και ο ασθενής μπορεί να περιοριστεί σε περιοδικό έλεγχο ανά 1-3/χρόνια με γαστροσκόπηση ή/και  ενδοσκοπικό υπέρηχο με η χωρίς FNA (βιοψία καθοδηγούμενη με ενδοσκοπικό υπέρηχο).

Ποιές βλάβες πρέπει να αφαιρούνται;

Βλάβες> 2 εκ, βλάβες των οποίων το μέγεθος μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου, ή που παρουσιάζουν ύποπτα σημεία όπως εξέλκωση-αιμορραγία πρέπει να αφαιρούνται. Η μέχρι πρότινως προσέγγιση ήταν αυτή της χειρουργικής-λαπαροσκοπικής αφαίρεση με wedge resection.

Τα τελευταία χρόνια όμως αλλάζει ο τρόπος που προσεγγίζουμε τους υποβλεννογόνιους όγκους και με βάση  τις ενδοσκοπικές τεχνολογικές εξελίξεις από χώρες της Ανατολής (Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα) μπορούμε να αφαιρέσουμε μικρές ή μεγαλύτερες βλάβες ενδοσκοπικά ή σε συνεργασία με ειδικά εκπαιδευμένο χειρουργό με μία ποικιλία τεχνικών όπως η απολίνωση, ESD, STER, LECS.

Παρακάτω παρουσιάζεται περιστατικό αφαίρεση 2 μικρών υποβλεννογόνιων όγκων με την τεχνική της ESD.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΩΝ ΟΓΚΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ.

Αφαίρεση 2 υποβλεννογόνιων όγκων στομάχου με ESD σε ασθενή από Μυτιλήνη. Η τεχνική ονομάζεται pocket creation method. Χρόνος νοσηλείας 24 ώρες.