Πεχαμετρία οισοφάγου με κάψουλα Bravo

Η πεχαμετρία είναι η εξέταση που επιτρέπει την καταγραφή του PH του οισοφάγου για 24-72 ώρες. Η κλασσική πεχαμετρία διενεργείται με την τοποθέτηση ενός λεπτού καθετήρα από την μύτη οποίος παραμένει για 24 ώρες. Ωστόσο στην σύγχρονη μορφή της έχει αντικατασταθεί από το σύστημα Bravo. Η τεχνολογία Bravo επιτρέπει την καταγραφή του PH για 3 μέρες χωρίς την παρουσία καθετήρα. Πραγματοποιείται γαστροσκόπηση και στην συνέχεια τοποθετείται μία μικρή κάψουλα στο τοίχωμα του οισοφάγου η οποία μεταφέρει ασύρματα της μετρήσεις της σε ένα εξωτερικό δέκτη. Σε ασθενείς με συμπτώματα βήχα, πόνου ή κόμπου στον λαιμό, τοποθετείται μία δεύτερη κάψουλα στο εγγύς τμήμα του οισοφάγου. Πλεονεκτήματα της πεχαμετρίας Bravo είναι η απουσία καθετήρα και η μεγάλης διάρκειας καταγραφή καθώς και δυνατότητα καταγραφής στο εγγύς τμήμα του οισοφάγου.

Οι ενδείξεις για πεχαμετρία είναι

  • Οπισθοστερνικό καύσος
  • Παλινδρόμηση τροφών
  • Πόνος στο στήθος
  • Χρόνιος βήχας
  • Δυσκαταποσία
  • Αίσθημα ξένου σώματος στον λαιμό
  • Πριν και μετά από θολοπλαστική (Nissen, Toupet)
  • Σε ελλιπή ανταπόκριση σε PPI (Losec, Nexium, Pariet, Laprazol κτλ).