Πρόληψη καρκίνου οισοφάγου

Ο καρκίνος οισοφάγου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στον καρκίνο που αφορά το αρχικό και μέσο τμήμα του οισοφάγου (πλακώδες καρκίνωμα) και στον καρκίνο που αφορά το περιφερικό καρκίνο του οισοφάγου (αδενοκαρκίνωμα).

Το πλακώδες καρκίνωμα είναι συχνότερο σε Ασιατικές Χώρες. Σχετίζεται με το κάπνισμα, το αλκοόλ, εγκαύματα οισοφάγου μετά από κατάποση τοξικών ουσιών και με σπάνια νοσήματα όπως η αχαλασία οισοφάγου. Επίσης είναι συχνότερο σε ασθενείς που έχουν ήδη αναπτύξει καρκίνο στοματο-φάρυγγα. Όταν ανιχνεύεται σε αρχικό στάδιο, πριν ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα δυσκαταποσίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον γαστρεντερολόγο με ενδοσκοπική αφαίρεση, με τις τεχνικες EMR (δείτε εδώ βίντεο) και ESD (δείτε εδώ βίντεο). Όταν ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα δυσκολίας στην κατάποση τότε πλέον η θεραπεία είναι με ακτινοθεραπεία, χημειοθέραπεία ή/και χειρουργείο. Ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα οισοφάγου υποβάλλονται σε αξονική θώρακα, κοιλίας, ενδοσκοπικό υπέρηχο η/και PET CT. Η ακριβής σταδιοποίηση θα βοηθήσει στην επιλογή της πιο κατάλληλης θεραπείας. Σε ασθενείς με έντονα συμπτώματα δυσκαταποσίας μπορεί να χρειαστεί η τοποθέτηση στεντ (δείτε εδώ βίντεο) από γαστρεντερολόγο και η διενέργεια γαστροστομίας για να εξασφαλιστεί η σίτιση (δείτε εδώ βίντεο).

Το αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου σχετίζεται με χρόνια παλινδρόμηση. Της εμφάνισης καρκίνου προηγούνται προκαρκινικές βλάβες σε έδαφος οισοφάγου Barrett. Η θεραπεία είναι παρόμοια με αυτή του πλακώδους καρκίνου. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εντοπιστεί έγκαιρα και να αντιμετωπιστεί ενδοσκοπικά.