Επικοινωνία

Mediterraneo Hospital, Ηλείας 12, Γλυφάδα, 2115009500, εσωτερικό 600, Αθήνα

6984121212

Καβέτσου 10, 4ος όροφος, 81100, Μυτιλήνη

2251055557