Πολυπεκτομή

Η κολονοσκόπηση μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό υπεγέρσεων του βλεννογόνου του εντέρου των οποίων η μορφολογία, οι διαστάσεις μπορεί να ποικίλουν. Οι υπεγέρσεις αυτές στην ιατρική ορολογία  είναι γνωστοί ως πολύποδες. Ο εντοπισμός τους είναι πολύ σημαντικός καθώς πολλοί από αυτούς αποτελούν προκαρκινικές βλάβες οι οποίες χρήζουν αφαίρεσης. Ο τρόπος με τον οποίο θα αφαιρεθεί ο πολύποδας εξαρτάται από τον τύπο του και το μέγεθός του. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής είναι μείζονος σημασίας για την ριζική αντιμετώπισή τους και την αποφυγή επιπλοκών. Ο αριθμός, το είδος των πολυπόδων, και το οικογενειακό ιστορικό καθορίζουν το χρονικό διάστημα μετά το οποίο πρέπει να γίνει επανέλεγχος. Το παρακάτω βίντεο δείχνει την αφαίρεση ενός μεγάλου πολύποδα με ασφαλή τρόπο χρησιμοποιώντας ένα είδος ενδοσκοπικού ράμματος γνωστό στην ιατρική ορολογία ώς ‘’endoloop’’. Περισσότερες πληροφορίες για την κολονοσκόπηση μπορείτε να βρείτε εδώ.