Ενδοσκοπικός Υπέρηχος EUS για Βιοψία Λεμφαδένων

Ενδοσκοπικός Υπέρηχος EUS

Τι είναι ο Ενδοσκοπικός Υπέρηχος EUS;

Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος EUS είναι μία εξέταση από στόμα ή το ορθό με την βοήθεια ενός ενδοσκοπίου (τροποποιημένο γαστροσκόπιο) το οποίο διαθέτει στο άκρο του κεφαλή υπέρηχων. Με αυτό τον τρόπο διενεργείται υπερηχοτομογραφική εξέταση των εσωτερικών οργάνων (οισοφάγου, στομάχου, παγκρέατος, ήπατος, ορθού κτλ). Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο μπορούν να ληφθούν βιοψίες για κυτταρολογική ανάλυση. Η εξέταση πραγματοποιείται με μέθη, συνεπώς είναι εντελώς ανώδυνη.

Πότε διενεργείται ο ενδοσκοπικός υπέρηχος EUS;

  • Ίκτερος ανεξήγητης αιτιολογίας προκειμένου να διασαφηνιστεί αν η απόφραξη οφείλεται σε όγκο ή σε λίθους.
  • Διάταση χοληδόχου πόρου ανεξήγητης αιτιολογίας προκειμένου να διασαφηνιστεί αν η απόφραξη οφείλεται σε όγκο ή σε λίθους.
  • Για την λήψη βιοψιών από μάζες-κύστεις παγκρέατος.
  • Για βιοψία λεμφαδένων γύρω από τον οισοφάγο, από τον στόμαχο ή γύρω από το ορθό.
  • Για την βιοψία συγκεκριμένων βλαβών του ήπατος.
  • Για την μελέτη υποβλεννογονίων μορφωμάτων οισοφάγου, στομάχου, ορθού.
  • Για την μελέτη πεπαχυσμένων τοιχωμάτων στομάχου και την λήψη διατοιχωματικών βιοψιών στομάχου σε περιπτώσεις λεμφώματος στομάχου, λινίτιδας στομάχου ή ύποπτου έλκους στομάχου.
  • Πριν από την ERCP προκειμένου να μελετηθεί και να χαρτογραφηθεί το κλινικό πρόβλημα πριν την διενέργεια της ERCP.

Πώς γίνεται η εξέταση; 

Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και μία γαστροσκόπηση.

Πόση ώρα διαρκεί η εξέταση;

15 με 30 λεπτά.

Βιοψία Λεμφαδένων: Η λήψη βιοψιών γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή;

Ο ασθενής δεν αισθάνεται την λήψη των βιοψιών. Η εξέταση είναι ανώδυνη διότι δεν υπάρχουν υποδοχείς πόνου στα σημεία οπού γίνονται οι βιοψίες.

ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα EUS

Ενδοσκοπικός υπέρηχος EUS παγκρεατικής βλάβης

Πότε βγαίνει το αποτέλεσμα της κυτταρολογικής εξέτασης;

Στο Mediterraneo Hospital, ο κ.Μαυρογένης σε συνεργασία με την ομάδα κυτταρολόγων και παθολογοανατόμων εφαρμόζουν την καινοτόμο τεχνική ROSE (Rapid On Site Examination). Κατά την λήψη βιοψιών ο κυτταρολόγος αξιολογεί άμεσα το δείγμα για την επάρκειά του και για την παρουσία ή όχι ύποπτων νεοπλασματικών κυττάρων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό η επάρκεια του υλικού και δίδεται μία πρώτη εκτίμηση στον θεράπων ιατρό αλλά και στον ασθενή για την παρουσία ή όχι κακοήθειας. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική διότι μπορεί να επηρεάσει τις άμεσες θεραπευτικές αποφάσεις, όπως η τοποθέτηση και το είδους του στεντ για μία στένωση (πλαστικό ή μεταλλικό). Μία εβδομάδα μετά την εξέταση ολοκληρώνεται η πλήρης αξιολόγηση του υλικού που επιτρέπει την οριστική τυποποίηση των κυττάρων (ανοσοιστοιχημεία). Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του όγκου.

Ενδοσκοπικός Υπέρηχος EUS
Ταχεία κυτταρολογική εξέταση από βλάβη παγκρέατος.

 

Μπορεί να συνδυαστεί ο ενδοσκοπικός υπέρηχος EUS με ERCP;

Nαι. Για λόγους πρακτικότητας, σε ασθενείς που χρήζουν ERCP, o ενδοσκοπικός υπέρηχος EUS πραγματοποιείται στον ίδιο χρόνο. Στον ασθενή χορηγείται μέθη ή γενική αναισθησία, πραγματοποιείται ενδοσκοπικός υπέρηχος και στην συνέχεια ολοκληρώνεται η επέμβαση με την διενέργεια ERCP και την εξαγωγή λίθων ή την τοποθέτηση στεντ.

Ποιος ο ρόλος του ενδοσκοπικού υπερήχου στην παροχέτευση συλλογών;

Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα EUS μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά στην παροχέτευση συλλογών παγκρέατος, στην παροχέτευση ψευδοκύστης παγκρέατος ή ακόμα και στην παροχέτευση χοληδόχου κύστης σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χολοκυστεκτομή.

Ποιες είναι πιθανές επιπλοκές μετά από ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα EUS;

Πρόκειται για μία πολύ ασφαλή εξέταση. Ο ασθενής μετά την εξέταση μπορεί να νοιώσει για 3 μέρες μία ήπια ενόχληση στον φάρυγγα. Σε περίπτωση λήψης βιοψιών ο ασθενής σπάνια μπορεί να εμφανίσει πυρετό για λίγες ώρες. Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί αιμορραγία, απόστημα (μετά από παρακέντηση παγκρεατικής κύστης). Σε περιστατικά παροχέτευσης παγκρεατικών συλλογών μπορεί να παρουσιαστεί μετακίνηση του στεντ, αστοχία στην τοποθέτησή του, αιμορραγία ή επιλοίμωξη.

Γιώργος Μαυρογένης Επεμβατικός Γαστρεντερολόγος – Διευθυντής Υβριδικής Επεμβατικής Ενδοσκόπησης, Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Mediterraneo Hospital