Πρώιμος καρκίνος στομάχου

Η αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου στομάχου με μέγεθος < 2 εκ ή βλαβών με υψηλόβαθμη δυσπλασία πραγματοποιείται με την ενδοσκοπική μέθοδο ESD. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται μία βαριά επέμβαση (γαστρεκτομή) σε ασθενείς που συνήθως είναι ηλικιωμένοι με επιβαρυμένο ατομικό ιστορικό. Ωστόσο η επιλογή των περιστατικών που είναι κατάλληλα για ενδοσκοπική αφαίρεση πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά με υψηλής ποιότητας ενδοσκόπια και συμπληρωματικές εξετάσεις όπως ενδοσκοπικό υπέρηχο και αξονική τομογραφία.

 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Αφαίρεση πρώιμου καρκίνου στομάχου με την τεχνική ESD σε ηλικιωμένο ασθενή από την Μυτιλήνη.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2.

Αφαίρεση πρώιμου καρκίνου στομάχου με την τεχνική ESD σε ηλικιωμένο ασθενή από το Βέλγιο.