Πρώιμος καρκίνος ορθού

Η ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων παχέος εντέρου με αρχόμενη νεοπλασία (adenocarcinoma in situ-δυσπλασία υψηλού βαθμού) είναι μία εξαιρετική ένδειξη για ριζική ενδοσκοπική αφαίρεση με την μέθοδο της ESD (ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας διατομής-εκτομής). Ο λόγος είναι ότι η βλάβη αφαιρείται με υγιή πλευρικά όρια και επιτρέπει με ακρίβεια την εκτίμηση της εν τω βάθει επέκταση μίας ενδεχόμενης διήθησης.

Αφαίρεση πρώιμου καρκίνου ορθού με ενδοσκοπική υποβλεννογόνιο εκτομή (ESD) σε ασθενή 60 ετών από την Αθήνα. Χρόνος νοσηλείας, 24 ώρες.