Ενδοσκοπήσεις

Ενδοσκόπηση ονομάζουμε την απεικόνιση κοίλων οργάνων του σώματος με τη βοήθεια εύκαμπτων οργάνων, τα ενδοσκόπια. Στο άκρο του ενδοσκοπίου υπάρχει μία κάμερα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και διάφορα κανάλια που επιτρέπουν την είσοδο ενδοσκοπικών.εργαλείων όπως λαβίδες, μικρομαχαιρίδια, ράμματα, ενδοπροθέσεις.  Όταν η ενδοσκόπηση πραγματοποιείται για διαγνωστικούς λόγους (επισκόπηση και βιοψίες) χρησιμοποιούμε τον όρο διαγνωστική ενδοσκόπηση.