Θεραπεία Αχαλασίας οισοφάγου σε ασθενή 80 ετών με POEM.

Θεραπεία Αχαλασίας οισοφάγου σε ασθενή 80 ετών με POEM.

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στο Μediterraneo Hospital θεραπεία αχαλασίας
οισοφάγου τελικού σταδίου με την μέθοδο POEM σε 80 χρονο ασθενή από την
ενδοσκοπική ομάδα του Γιώργου Μαυρογένη. Ο ασθενής δεν μπορούσε να σιτιστεί,
παρουσίαζε βήχα, απώλεια βάρους 15 κιλών και πνευμονίες από εισρόφηση με
υποξυγοναιμία. Η διάρκεια της επέμβασης ήταν 1 ώρα και ο ασθενής επανήλθε
στην καθημερινότητά του μετά από 2 μέρες νοσηλείας.

.