Βράβευση του Γιώργου Μαυρογένη από την Αμερικανική εταιρεία ενδοσκοπήσεων.

Βράβευση του Γιώργου Μαυρογένη από την Αμερικανική εταιρεία ενδοσκοπήσεων.

Η Αμερικανική εταιρεία ενδοσκοπήσεων βράβευσε τον Γιώργο Μαυρογένη για την προσφορά του ως ο κριτής εργασιών στο περιοδικό VideoGIE για 3η φορά (2017,2019 και 2020).